Project Speak Now

Project Speak Now staat voor datgene waar ieder individu recht op heeft: vrijheid van meningsuiting. Het doel is het meer bespreekbaar maken van seksueel misbruik, om zo bestaande taboes te doorbreken en te helpen bij de verwerking. Dat doen we door voorlichting, gespreksgroepen en media-aandacht.

Storingsvrij ondersteund dit goede doel financieel, met gratis support en in de vorm van promotie.

Meer informatie is te vinden op de website van Project Speak Now of op de Facebookpagina.  We waarderen het als u de Facebookpagina wilt liken en/of interessante berichten wilt delen. Bij voorbaat dank!

Project Speak Now